คุณวิศาลท์ บูรณสันติกูล

กรรมการผู้จัดการ

 

สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร

ปี 2563 ถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญและเป็นปีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนั่นคือ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทางทีมผู้บริหารพร้อมจะทำหน้าที่บริหารงานอย่างมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน แม้เผชิญกับความท้าทายสำคัญจากผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 และความไม่แน่นอนจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 และเริ่มกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี แต่บริษัทก็สามารถดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อโตตามที่วางไว้

การที่บริษัทก้าวมาถึงจุดนี้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกระดับ โดยต้องผ่านกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความอดทน จนได้ผลงานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มีมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล จึงขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมงานของเรา ที่ได้ร่วมมือร่วมใจและเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าบริษัทของเราจะเติบโตก้าวหน้าต่อไป ให้สมกับคำขวัญที่ว่า
“ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ” อย่างแน่นอน

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ