ความเป็นมาของบริษัท


 
  บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการ Micro MBA รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดการอบรมโดยหอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีแกนนำหลักในการจัดตั้งบริษัทฯ ได้แก่ 1) นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ 2) นายสุรชัย เติมคุนานนท์ 3) นายเกษม ศรมยุรา 4) นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ 5) นายจิรศักดิ์ พรหมมณี และสมาชิก Micro MBA รุ่นที่ 4 อีก 30 กว่าคนซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ และธุรกิจอะไหล่รถยนต์ มานานกว่า47 ปี ได้แก่

 • กลุ่มธุรกิจร้านอะไหล่รถยนต์ กิจไพศาล ตลาดหนองพงนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 • ร้านธรรมศักดิ์อะไหล่ยนต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 • ร้านเพชรเกษมอะไหล่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ร้านอะไหล่ตลาดอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 • ร้านอะไหล่เทียนชัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 • กลุ่มธุรกิจโชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ เช่น HONDA FORD MAZDA NISSAN CHEVROLET MITSUBISHI

 • กลุ่มธุรกิจโรงโม่หินอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี

 • กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บ่อดิน บ่อทราย ปั๊มน้ำมัน

กลุ่มธุรกิจดังกล่าวได้เข้าร่วมลงทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ 12 ล้อและรถพ่วง ส่วนใหญ่เป็นรถญี่ปุ่นยี่ห้อ ISUZU และ HINO ประมาณ 90% ส่วนยื่ห้ออื่นๆ ประมาณ 10% โดยเฉพาะนายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ และครอบครัว ซึ่งเป็นแกนนำในการก่อตั้งบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการค้าอะไหล่รถยนต์ รถยนต์บรรทุกมากว่า 25 ปี มีความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบสินเชื่อรถยนต์บรรทุกที่จะมาใช้บริการเช่าซื้อเหตุผลที่บริษัทฯ เน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่รถยนต์บรรทุกที่ผ่านการใช้งานแล้ว (รถยนต์บรรทุกมือสอง) เนื่องจากยังมีบริษัทจำนวนน้อยที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกดังกล่าว รวมทั้งรถยนต์บรรทุกส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้ในการบริการขนส่ง สามารถสร้างรายได้และมีเงินมาชำระค่าบริการเช่าซื้อได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานทำการแห่งแรกที่บริษัทได้เริ่มเปิดดำเนินการเป็นอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ตั้งอยู่บริเวณถนนทรงพล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี พ.ศ.2545 บริษัทฯได้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น บนที่ดินจำนวน 1 ไร่ เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยเปิดเป็นสำนักงานใหญ่

จนถึงปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไป นิติบุคคล เต็นท์รถมือสอง กลุ่มรถยนต์บรรทุกเชิงพาณิชย์

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาทั้งหมดจำนวน 25 สาขา ได้แก่

 1. สำนักงานใหญ่ / สาขานครปฐม
 2. สาขาราชบุรี
 3. สาขากาญจนบุรี
 4. สาขาสุพรรณบุรี
 5. สาขานครราชสีมา
 6. สาขาชลบุรี
 7. สาขาขอนแก่น
 8. สาขาพิษณุโลก
 9. สาขาสระบุรี
 10. สาขาอุบลราชธานี
 11. สาขานครสวรรค์
 12. สาขาสุราษฎร์ธานี
 13. สาขาสมุทรปราการ
 14. สาขาปทุมธานี
 15. สาขาแพร่
 16. สาขาปราจีนบุรี
 17. สาขาอุดรธานี
 18. สาขาเชียงใหม่
 19. สาขาร้อยเอ็ด
 20. สาขาระยอง
 21. สาขาสุโขทัย
 22. สาขากรุงเทพมหานคร
 23. สาขาสกลนคร
 24. สาขาสุรินทร์
 25. สาขาชัยภูมิ

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นวันแรกเปิดที่ 3.78 บาท เพิ่มขึ้น 1.13 บาท หรือ42.64% จากราคาเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 2.65 บาท

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทตามช่วงเวลา

 • 2537       : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2537 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเช่าอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ภายในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกของบริษัท

 • 2542       : เปิดสำนักงานสาขาราชบุรี

 • 2545       : เปิดสำนักงานสาขากาญจนบุรี พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ 3 ชั้น บนที่ดินขนาด 1 ไร่ ริมถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท

 • 2551       : เปิดสำนักงานสาขาสุพรรณบุรี

 • 2552       : เปิดสำนักงานสาขานครราชสีมา

 • 2557       : เปิดสำนักงานสาขาชลบุรี และสาขาขอนแก่น

 • 2558       : เปิดสำนักงานสาขาพิษณุโลก สาขาสระบุรี สาขาอุบลราชธานี และสาขานครสวรรค์ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 500 ล้านบาท และว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 • 2559       : ว่าจ้างบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

 • 2560       : เปิดสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี และว่าจ้างบริษัท กรุงเทพที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

 • 2561       : เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 700 ล้านบาท และว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

 • 2562       : บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 17 กันยายน 2562

 • 2563      : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 • 2564       : เปิดสำนักงานสาขาปทุมธานี สาขาสมุทรปราการ สาขาแพร่ สาขาปราจีนบุรี สาขาอุดรธานี สาขาเชียงใหม่ และสาขาร้อยเอ็ด

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ