พันธกิจ (Mission)

พันธกิจต่อลูกค้าและคู่ค้า สร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่น ในบริการที่เป็นเลิศ บริการที่รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ ให้เป็นขวัญใจของลูกค้า และคู่ค้า

พันธกิจต่อพนักงาน สร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ความชำนาญ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพของผู้ร่วมงาน

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสด้วยระบบธรรมาภิบาลเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันกับองค์กร ทั้งลูกค้า และคู่ค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ