บริการของเรา

รายละเอียดการบริการของบริษัท

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถบรรทุกเพื่อใช้ในการพาณิชย์ โดยประเภทรถที่เช่าซื้อได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ 12 ล้อ รวมไปถึงรถหัวลาก รถบรรทุกพ่วง และส่วนหาง โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยี่ห้อต่างๆ เช่น ISUZU HINO MITSUBISHI และ FUSO เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้บริการสินเชื่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยเป็นไปตามหลักเกณท์และเงื่อนไขของบริษัทฯกำหนด

       ประเภทสินเชื่อ

  • สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง   ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองแก่ลูกค้าธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถบรรทุกมือสอง สำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ

  • สินเชื่อเพื่อสภาพคล่อง              ให้บริการสินเชื่อเพื่อสภาพคล่องหรือสินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถบรรทุก ซึ่งต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

  • สินเชื่อรีไฟแนนซ์                      ให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับลูกค้าประวัติดี ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง กับทางบริษัทอย่างสม่ำเสมอ


โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์บรรทุกในเล่มทะเบียนให้แก่บริษัทฯ และผู้ขอสินเชื่อจะเป็นต้องเป็นผู้ครอบครองรถเท่านั้น โดยจะต้องมีการทำประกันภัยรถทุกคันทั้งประเภท 1 หรือ ประเภท 2 ทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกมือสอง เนื่องจากคาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการทำกำไรที่สูงกว่า รวมทั้งมีความเสี่ยงต่ำกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล กรณีที่บริษัทฯมีเหตุหรือมีความจำเป็นต้องยึดรถประเภทนี้แล้วทำการประมูลขายทอดตลาด ส่วนใหญ่จะได้ราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้ที่ยังค้างอยู่
 

"เพราะเราเป็นผู้นำบริการด้านสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของประเทศ"

สามารถเลือกช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำรายการสินเชื่อรถบรรทุก

ปรึกษาสินเชื่อด่วน

โทร. (034)109-200,(034)109-200 ต่อ 1202

ติดต่อเจ้าหน้าที่

แอดไลน์ @microleasing

แชทสด

ปรึกษาออนไลน์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของประเทศ

ค่านิยมของบริษัท

“กตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม”

พันธกิจ

พันธกิจต่อลูกค้าและคู่ค้า สร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่น ในบริการที่เป็นเลิศ บริการที่รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ ให้เป็นขวัญใจของลูกค้า และคู่ค้า

พันธกิจต่อพนักงาน สร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ความชำนาญ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพของผู้ร่วมงาน

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสด้วยระบบธรรมาภิบาลเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันกับองค์กร ทั้งลูกค้า และคู่ค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ