รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ 214,140,000 22.90
2. นายกฤษฎา อัชญาวัฒน์ 128,750,000 13.77
3. นายเจษฎา อัชญาวัฒน์ 123,150,000 13.17
4. นายธันยกร อัชญาวัฒน์ 53,150,000 5.68
5. นายเกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ 30,750,000 3.29
6. นายอาธร จิโรธนภาส 19,600,000 2.10
7. นางวรรณา อัชญาวัฒน์ 17,948,000 1.92
8. นางธนิดา จิโรธนภาส 16,800,000 1.80
9. นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ 14,748,000 1.58
10. นายสุรชัย เติมคุนานนท์ 12,950,000 1.39
เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ