ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (23 เม.ย. 2564)                                         

ลำดับ      ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                   จำนวนหุ้น              %
1             นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์                215,140,000       23.01
2             นาย กฤษฎา อัชญาวัฒน์                     128,750,000       13.77
3             นาย เจษฎา อัชญาวัฒน์                    123,150,000       13.17
4             นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์                      52,050,000          5.57
5             นาย สถาพร งามเรืองพงศ์                   42,580,800          4.55
6             นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์             30,750,000          3.29
7             นาง ธนิดา จิโรธนภาส                        16,800,000          1.80
8             นาง วรรณา อัชญาวัฒน์                      16,548,000          1.77
9             นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์                      14,548,000          1.56
10           นาย อาธร จิโรธนภาส                       14,311,700          1.53

 
เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ