กิจกรรมเพื่อสังคมล่าสุด

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
11 เดือนที่แล้ว 587

คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - นครปฐม บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลนครปฐม

กิจกรรมเดินแฟชั่นการกุศลของกาชาดนครปฐม ในงานลอยกระทงปี 2562
1 ปีที่แล้ว 1286

คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมเดินแฟชั่นการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

กิจกรรมสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม (สธวท)
1 ปีที่แล้ว 777

กิจกรรมต่างๆของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม (สธวท)

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
2 ปีที่แล้ว 910

กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ