กิจกรรมโครงการ"รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน"

2 อาทิตย์ที่แล้ว 180

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) พบปะมอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพกับพนักงาน ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์เสริมสร้างให้พนักงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางการเงิน การออม และการลงทุน เพื่อวางแผนการจัดการด้านการเงินที่ดี

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

กิจกรรมโครงการ"รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน"
2 อาทิตย์ที่แล้ว 180

คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมถ่ายภาพกับพนักงาน ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน

ฉลองครบรอบ 25 ปี "ไมโครลิสซิ่ง"
3 เดือนที่แล้ว 534

คุณธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมฉลองครบรอบ 25 ปีอย่างยิ่งใหญ่

กิจกรรมเดินแฟชั่นการกุศลของกาชาดนครปฐม ในงานลอยกระทงปี 2562
3 เดือนที่แล้ว 608

คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมเดินแฟชั่นการกุศลของกาชาดจังหวัดนครปฐม