มอบเงินบริจาคสร้างห้องปลอดเชื้อ

1 เดือนที่แล้ว 114

วันที่ 23 เมษายน 2563 บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท คุณวินิตย์ ปิยะเมธาง กรรมการผู้จัดการ คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เข้ากองทุนโรคโควิด-19 โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อสร้างห้องปลอดเชื้อสู้ภัย COVID-19 พร้อมกล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละและทุ่มเท สู้วิกฤตไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยมี ดร.พญ. ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้รับมอบ

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

มอบถุงยังชีพและบริจาคเงินช่วยเหลือชุมชน
1 อาทิตย์ที่แล้ว 45

คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมมอบถุงยังชีพและบริจาคเงินช่วยเหลือชุมชน ในเขตอ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้อนรับประธานกรรมการบริษัทใหม่
2 อาทิตย์ที่แล้ว 85

คณะผู้บริหารบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคุณกริช อัมโภชน์ ประธานกรรมการบริษัทท่านใหม่

มอบเงินบริจาคสร้างห้องปลอดเชื้อ
1 เดือนที่แล้ว 114

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคสร้างห้องปลอดเชื้อสู้ภัย COVID-19 โรงพยาบาลนครปฐม