ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมความเสมอภาคและเป็นธรรมระหว่างเพศ

8 เดือนที่แล้ว 320

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เข้าร่วมงานพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคเเละขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดโดยกรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเเสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ระหว่างเพศ เเละความหลากหลายทางเพศ ให้เกิดความเท่าเทียมเเละความเป็นธรรมในองค์กร ร่วมกับ 23 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เเละสถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ ไมโครลิสซิ่ง ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล โดยมุ่งปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา และสถานะทางสังคม

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

วันนี้มาเเบบซิ่งๆ ด้วยหุ้น MICRO
4 อาทิตย์ที่แล้ว 129

วันนี้มาเเบบซิ่งๆ ด้วยหุ้น MICRO เลยจ้า ช่วงนี้ขนของกันเก่ง ใช้รถบรรทุกกันบ่อย กราฟไม่ด้อยเลยจ้า 

แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่
2 เดือนที่แล้ว 452

MICRO แต่งตั้งคุณวิศาลท์ บูรณสันติกูล เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ มีผล 24 ธ.ค.2563

นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ
2 เดือนที่แล้ว 381

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท ณ สำนักงานใหญ่

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ