นโยบายการใช้คุกกี้ 

                                                             นโยบายการใช้คุกกี้     
 

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่เอกสาร : ML_RC_01_008

วันที่เริ่มใช้: วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ฉบับที่/ ทบทวนครั้งที่ : 1/0

วันที่ทบทวน: 1 มิถุนายน 2565

 


ประวัติเอกสาร
 

ครั้งที่

วันที่มีผลบังคับใช้

รายละเอียด

1

1 มิถุนายน 2565

ออกเอกสารครั้งแรก

          บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึง ความโปร่งใสในการจัดการข้อมูล และความเป็นส่วนตัวบนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เข้าใช้งานบนเว๊บไซด์นี้ เพื่อให้ได้ท่านได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทฯจึงขอประกาศการใช้นโยบายการใช้คุ้กกี้สำหรับเว็บไซด์นี้

  1. คุกกี้คืออะไร


คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

  1. บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร


บริษัทฯ ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และการติดต่อสอบถามข้อมูล โดยทำให้บริษัทฯ สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี บริษัทฯ จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

  1. คุกกี้ที่ บริษัทฯ ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

(1) Session Cookies

(2) Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บริษัทฯ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ 4 ประเภท ดังนี้
             
       1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซด์หรือ ทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ โดยคุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้สามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน

        2. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยบริษัทในการนับจำนวนและแหล่งที่มาของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของท่านโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าใจเข้าใช้งานเว็บไซต์ว่ามีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้างรวมถึงหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากหรือน้อยที่สุด เพื่อช่วยให้ บริษัทฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาในการมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน บริษัทฯอาจไม่ทราบว่าท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเราเมื่อใดและไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

  1. คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)


คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

  1. คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)


คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง บริษัทฯ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะยังคงได้รับโฆษณาอยู่แต่อาจไม่ตรงกับความเฉพาะเจาะจงในความต้องการของท่าน

  1. ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร


บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้
ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและ บริษัทฯ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

  1. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น


เว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
            
        7. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯจะมีการแจ้งและขอความยินยอมสำหรับนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้โดยท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบบนเว็บไซด์นี้ได้อย่างสม่ำเสมอ

  1. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการใช้คุ้กกี้ สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ดังนี้
ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ:บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ทีมบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทรศัพท์: 034-109200  โทรสาร : 034-255577
E-mail address : contact@microleasingplc.com
Website : www.microleasingplc.com

       9. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์: 034-109200 ต่อ 0218 โทรสาร: 034-255577 E-mail address: DPO@microleasingplc.com

               

 

เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ