ขอสินเชื่อ รถบรรทุก

ใส่ข้อมูลให้เรารู้จักคุณ

เพื่อการขอสินเชื่อที่รวดเร็วและถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลตามจริง


คุณกรอกรหัสไม่ถูกต้อง

 

วงเงินสูง
10,000,000 บาท

ดอกเบี้ยต่ำ

ผ่อนได้ ระยะยาว

ช่องทางสินเชื่อ
ครอบคลุม

รายละเอียดและสิ่งที่ต้องเตรียม

                    สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใช้แล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถบรรทุกเพื่อใช้ในการพาณิชย์ โดยประเภทรถที่เช่าซื้อได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ 12 ล้อ รวมไปถึงรถหัวลาก รถบรรทุกพ่วง และส่วนหาง ยี่ห้อต่างๆ เช่น ISUZU HINO และ MITSUBISHI/FUSO เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้บริการสินเชื่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยเป็นไปตามหลักเกณท์และเงื่อนไขของบริษัทฯกำหนด

       ประเภทสินเชื่อ

 • สินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเริ่มต้นกิจการ และลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจ

 • สินเชื่อเพื่อสภาพคล่อง สำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้าเดิมประวัติผ่อนชำระดี ที่ต้องการเงินหมุนเวียน

                    คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

       บุคคลธรรมดา

 1. อายุระหว่าง 20 – 60 ปี (นับถึงวันที่ทำสัญญา)

 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

       เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน)

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน)

 3. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน

 4. เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) สำเนาสัญญาจ้างงาน สัญญาเช่าต่างๆ สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนรถ เป็นต้น

      นิติบุคคล

 1. นิติบุคคลจดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี

 2. กรรมการผู้มีอำนาจมีสัญชาติไทย

       เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 2 เดือน

 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ค้ำประกัน)

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำประกัน)

 4. เอกสารแสดงงบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี

 5. เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำเนา ภ.พ.30 สำเนาเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) สำเนาสัญญาจ้างงาน สัญญาเช่าต่างๆ สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนรถ เป็นต้น

      หมายเหตุ

 1. กรณีลูกค้าขอสินเชื่อเพื่อสภาพคล่อง ต้องถือกรรมสิทธิ์รถมาอย่างน้อย 3 เดือน

 2. อายุรถหรือหลักประกันที่ต้องการขอสินเชื่อ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าปีพ.ศ.2534

 3. สามารถจัดลิสซิ่งหรือเช่าซื้อได้สูงสุดถึง 90% ของราคาประเมิน และสามารถขอระยะเวลาผ่อนสูงสุดได้ถึง 5 ปี

 4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามข้อมูลการขอสินเชื่อเพิ่มเติม โทร 034-109-200


เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูของคุณและวิเคราะห์และวัดผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้และสื่ออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ