ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานประจำปี

30% Revenues 2017 227M
30% Revenues 2018 259M
40% Revenues 2016 172M
Financial statement

งบการเงิน 2559 - ภาษาไทย

งบการเงิน 2560 - ภาษาไทย

งบการเงิน 2561 - ภาษาไทย

172

Revenues 2016

227

Revenues 2017

259

Revenues 2018

เอกสารดาวน์โหลด

Year :