IR Press Releases | Micro Leasing
MICRO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 2567
23 April 2024
MICRO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 2567
MICRO เน้นดูแลสภาพคล่อง พร้อมไถ่ถอนหุ้นกู้ เม.ย.และ ต.ค. ปี 67
12 March 2024
MICRO เน้นดูแลสภาพคล่อง พร้อมไถ่ถอนหุ้นกู้ เม.ย.และ ต.ค. ปี 67
Micro รุกตลาดโค้งสุดท้าย! ดีเดย์ปล่อยสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน
07 December 2023
Micro รุกตลาดโค้งสุดท้าย! ดีเดย์ปล่อยสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน
SET Opportunity Day บริษัทจดทะเบียน"พบผู้ลงทุน" Q3/2023 | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
30 November 2023
SET Opportunity Day บริษัทจดทะเบียน"พบผู้ลงทุน" Q3/2023 | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ไมโครลิสซิ่ง "คุมเข้มสินเชื่อ" เน้นลูกค้าคุณภาพ ป้องกันหนี้เสีย
29 August 2023
ไมโครลิสซิ่ง "คุมเข้มสินเชื่อ" เน้นลูกค้าคุณภาพ ป้องกันหนี้เสีย
SET Opportunity Day บริษัทจดทะเบียน"พบผู้ลงทุน" Q2/2023 | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
28 August 2023
SET Opportunity Day บริษัทจดทะเบียน"พบผู้ลงทุน" Q2/2023 | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ไมโครลิสซิ่ง เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ 1/2566
09 May 2023
ไมโครลิสซิ่ง เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ 1/2566
ไมโครลิสซิ่ง จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.036 บาท/หุ้น
03 May 2023
ไมโครลิสซิ่ง จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.036 บาท/หุ้น
SET Opportunity Day บริษัทจดทะเบียน"พบผู้ลงทุน"  Year-End | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
10 March 2023
SET Opportunity Day บริษัทจดทะเบียน"พบผู้ลงทุน" Year-End | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บมจ.ไมโครลิสซิ่งและบจก.ไมโครอินชัวร์โบรกเกอร์เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 "The 7th Western Motor Expo 2023"
06 February 2023
บมจ.ไมโครลิสซิ่งและบจก.ไมโครอินชัวร์โบรกเกอร์เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 "The 7th Western Motor Expo 2023"
ไมโครลิสซิ่งกรุ๊ป จัดงานประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2023
18 January 2023
ไมโครลิสซิ่งกรุ๊ป จัดงานประชุมสัมมนาทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2023
บมจ. ไมโครลิสซิ่ง จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
22 April 2022
บมจ. ไมโครลิสซิ่ง จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565