Social Activities | Micro Leasing
"MICRO" ร่วมสนับสนุน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
19 July 2024
"MICRO" ร่วมสนับสนุน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คุณรสนันท์ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2567 จังหวัดนครปฐม"
18 July 2024
คุณรสนันท์ เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2567 จังหวัดนครปฐม"
"Micro Save Life" ครั้งที่ 2/2567 ไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
28 June 2024
"Micro Save Life" ครั้งที่ 2/2567 ไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
"MICRO" เลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา พร้อมมอบอุปกรณ์และสิ่งของดำรงชีพ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม
06 June 2024
"MICRO" เลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา พร้อมมอบอุปกรณ์และสิ่งของดำรงชีพ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง มอบอุปกรณและสิ่งของดำรงชีพให้แก่ ผู้ป่วยและผู้ที่รายได้น้อยในจ.นครปฐม
04 April 2024
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง มอบอุปกรณและสิ่งของดำรงชีพให้แก่ ผู้ป่วยและผู้ที่รายได้น้อยในจ.นครปฐม
แม่ทัพหญิงของ "ไมโครลิสซิ่ง" เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ จ.นครปฐม
28 February 2024
แม่ทัพหญิงของ "ไมโครลิสซิ่ง" เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ จ.นครปฐม
"Micro Save Life" ครั้งที่ 1/2567 ไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
26 January 2024
"Micro Save Life" ครั้งที่ 1/2567 ไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
บมจ. ไมโครลิสซิ่ง ร่วมส่งมอบชุดเครื่องเขียน ให้แก่เด็กนักเรียน รร.หนองหิน และ รร.ลำพยา
12 January 2024
บมจ. ไมโครลิสซิ่ง ร่วมส่งมอบชุดเครื่องเขียน ให้แก่เด็กนักเรียน รร.หนองหิน และ รร.ลำพยา
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง  ร่วมส่งมอบชุดเครื่องเขียน จำนวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจ.นครปฐม
11 January 2024
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมส่งมอบชุดเครื่องเขียน จำนวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจ.นครปฐม
"Micro Save Life" ครั้งที่ 3/2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
27 October 2023
"Micro Save Life" ครั้งที่ 3/2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
"ไมโครลิสซิ่ง" ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 140 เครื่อง ให้แก่โครงการ “เหลือ-ขอ สัญจร”
02 October 2023
"ไมโครลิสซิ่ง" ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 140 เครื่อง ให้แก่โครงการ “เหลือ-ขอ สัญจร”
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน จ.นครปฐม
21 September 2023
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน จ.นครปฐม