กิจกรรมเพื่อสังคม | Micro Leasing
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง มอบอุปกรณและสิ่งของดำรงชีพให้แก่ ผู้ป่วยและผู้ที่รายได้น้อยในจ.นครปฐม
04 เมษายน 2567
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง มอบอุปกรณและสิ่งของดำรงชีพให้แก่ ผู้ป่วยและผู้ที่รายได้น้อยในจ.นครปฐม
แม่ทัพหญิงของ "ไมโครลิสซิ่ง" เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ จ.นครปฐม
28 กุมภาพันธ์ 2567
แม่ทัพหญิงของ "ไมโครลิสซิ่ง" เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ จ.นครปฐม
"Micro Save Life" ครั้งที่ 1/2567 ไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
26 มกราคม 2567
"Micro Save Life" ครั้งที่ 1/2567 ไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
บมจ. ไมโครลิสซิ่ง ร่วมส่งมอบชุดเครื่องเขียน ให้แก่เด็กนักเรียน รร.หนองหิน และ รร.ลำพยา
12 มกราคม 2567
บมจ. ไมโครลิสซิ่ง ร่วมส่งมอบชุดเครื่องเขียน ให้แก่เด็กนักเรียน รร.หนองหิน และ รร.ลำพยา
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง  ร่วมส่งมอบชุดเครื่องเขียน จำนวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจ.นครปฐม
11 มกราคม 2567
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมส่งมอบชุดเครื่องเขียน จำนวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจ.นครปฐม
"Micro Save Life" ครั้งที่ 3/2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
27 ตุลาคม 2566
"Micro Save Life" ครั้งที่ 3/2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
"ไมโครลิสซิ่ง" ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 140 เครื่อง ให้แก่โครงการ “เหลือ-ขอ สัญจร”
02 ตุลาคม 2566
"ไมโครลิสซิ่ง" ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 140 เครื่อง ให้แก่โครงการ “เหลือ-ขอ สัญจร”
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน จ.นครปฐม
21 กันยายน 2566
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน จ.นครปฐม
ขอแสดงความยินดีกับ ไมโครลิสซิ่ง ได้รับใบประกาศนียบัตรนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
18 สิงหาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับ ไมโครลิสซิ่ง ได้รับใบประกาศนียบัตรนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
บมจ. ไมโครลิสซิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 จ.นครปฐม"
11 สิงหาคม 2566
บมจ. ไมโครลิสซิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 จ.นครปฐม"
"คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์" ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566
07 สิงหาคม 2566
"คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์" ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566
"Micro Save Life" ครั้งที่ 2/2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
19 มิถุนายน 2566
"Micro Save Life" ครั้งที่ 2/2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ