กิจกรรมเพื่อสังคม | Micro Leasing
"Micro Save Life" ครั้งที่ 3/2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
27 ตุลาคม 2566
"Micro Save Life" ครั้งที่ 3/2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
"ไมโครลิสซิ่ง" ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 140 เครื่อง ให้แก่โครงการ “เหลือ-ขอ สัญจร”
02 ตุลาคม 2566
"ไมโครลิสซิ่ง" ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 140 เครื่อง ให้แก่โครงการ “เหลือ-ขอ สัญจร”
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน จ.นครปฐม
21 กันยายน 2566
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน จ.นครปฐม
ขอแสดงความยินดีกับ ไมโครลิสซิ่ง ได้รับใบประกาศนียบัตรนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
18 สิงหาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับ ไมโครลิสซิ่ง ได้รับใบประกาศนียบัตรนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
บมจ. ไมโครลิสซิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 จ.นครปฐม"
11 สิงหาคม 2566
บมจ. ไมโครลิสซิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 จ.นครปฐม"
"คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์" ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566
07 สิงหาคม 2566
"คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์" ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566
"Micro Save Life" ครั้งที่ 2/2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
19 มิถุนายน 2566
"Micro Save Life" ครั้งที่ 2/2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถนั่งวีลแชร์  น้ำดื่มให้แก่จังหวัดนครปฐม และเตียงผู้ป่วย ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
05 เมษายน 2566
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถนั่งวีลแชร์ น้ำดื่มให้แก่จังหวัดนครปฐม และเตียงผู้ป่วย ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
"Micro Save Life" ครั้งที่ 1 ปี /2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม
30 มกราคม 2566
"Micro Save Life" ครั้งที่ 1 ปี /2566 ชาวไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมแจกน้ำดื่ม "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566"
03 มกราคม 2566
บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ร่วมแจกน้ำดื่ม "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566"
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง (จำกัด) มหาชน ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ ณ บริษัท เค พี ฟู้ดส์ จ. นครปฐม
07 ธันวาคม 2565
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง (จำกัด) มหาชน ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ ณ บริษัท เค พี ฟู้ดส์ จ. นครปฐม
ไมโครลิสซิ่ง รับใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับการเป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมระดับจังหวัดดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย พ.ศ.2565
07 ธันวาคม 2565
ไมโครลิสซิ่ง รับใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับการเป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมระดับจังหวัดดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย พ.ศ.2565