เกี่ยวกับไมโครลิสซิ่ง | Micro Leasing
"เพราะเราเป็นผู้นำบริการด้านสินเชื่อ
รถบรรทุกมือสองของประเทศ"

ให้บริการด้านสินเชื่อรถบรรทุก บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใช้แล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถบรรทุกเพื่อใช้ในการพาณิชย์ และยังให้ บริการด้านไฟแนนซ์รถบรรทุก ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (รถยนต์บรรทุกมือสอง)

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

มานานกว่า 30 ปี

นอกจากนี้ไมโครลิสซิ่งกรุ๊ป ยังมีบริษัทในเครือ เพื่อเชื่อมโยงระบบ Ecosystem Platform เพื่อช่วยสนับสนุนแผนกลยุทธ์หลักของบริษัท เป็นการส่งเสริมและเชื่อมโยงทุกๆ กลุ่มงานให้สามารถพัฒนาร่วมกันได้ ช่วยต่อยอดการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ รถบรรทุกมือสองแบบครบวงจร ได้แก่

  • บริษัท ไมโครอินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด (MIB) บริการธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต
  • บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด (MPLUS) บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  • บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด (MFIN) บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อที่ ไม่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

นโยบายของไมโครลิสซิ่ง

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กําหนด นโยบายด้านความยั่งยืนโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหารจัดการที่มุ่งเน้น การสร้างคุณภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืน

ร่วมงานกับเรา

ชาวไมโครรู้ดีว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง จะมีคุณค่าต่อพนักงาน และนำไปสู่ความสำเร็จตามอุดมการณ์และเป้าหมายของบริษัทต่อไป ในการปฏิบัติงานในแต่ละวันจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรของชาวไมโครได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นเลิศผ่านการบริหารและปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นและถูกต้องตามหลักจริยธรรม

เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

เพิ่มเติม