ภาพรวมองค์กร | Micro Leasing
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถบรรทุกเพื่อใช้ในการพาณิชย์ โดยประเภทรถที่เช่าซื้อได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ 12 ล้อ รวมไปถึงรถหัวลาก รถบรรทุกพ่วง และส่วนหาง โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยี่ห้อต่างๆ เช่น ISUZU HINO MITSUBISHI และ FUSO เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้บริการสินเชื่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยเป็นไปตามหลักเกณท์ และเงื่อนไขของบริษัทฯกำหนด

ประเภทรถเช่าซื้อ

รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถบรรทุก 12 ล้อ
รถหัวลาก
รถบรรทุกพ่วง
ส่วนหางรถพ่วง

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเช่าซื้อ รถบรรทุกมือสอง
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองแก่ลูกค้าธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะซื้อรถบรรทุกมือสอง สำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อสภาพคล่อง
ให้บริการสินเชื่อเพื่อสภาพคล่องหรือสินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถบรรทุกซึ่งต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
สินเชื่อรีไฟแนนซ์
ให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับลูกค้าประวัติดี ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง กับทางบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

จุดเด่นของบริษัท

บริการสินเชื่อที่รวดเร็ว และหลากหลาย
ทีมบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในธุรกิจ
ระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบตรวจสอบสินเชื่อที่รัดกุม และเป็นมาตรฐาน
เครือข่ายเต็นท์รถบรรทุกมือสอง และนายหน้าจากทั่วประเทศ
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และปลอดภัยสูง