ช่องทางการร้องเรียน | Micro Leasing

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามช่องทางต่าง ๆ โดยบริษัทจะเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อมิให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างใด

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการร้องเรียน

คำถามและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น