ประวัติและความเป็นมา | Micro Leasing
2537

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2537 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเช่าอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ภายในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกของบริษัท

2542

เปิดสำนักงานสาขาราชบุรี

2545

เปิดสำนักงานสาขากาญจนบุรี พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ 3 ชั้น บนที่ดินขนาด 1 ไร่ ริมถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท

2551

เปิดสำนักงานสาขาสุพรรณบุรี

2552

เปิดสำนักงานสาขานครราชสีมา

2557

เปิดสำนักงานสาขาชลบุรี และสาขาขอนแก่น

2558

เปิดสำนักงานสาขาพิษณุโลก สาขาสระบุรี สาขาอุบลราชธานี และสาขานครสวรรค์ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 500 ล้านบาท และว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

2559

ว่าจ้างบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

2560

เปิดสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี และว่าจ้างบริษัท กรุงเทพที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

2561

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 700 ล้านบาท และว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

2562

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 17 กันยายน 2562

2563

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

2564

เปิดสำนักงานสาขาปทุมธานี สาขาสมุทรปราการ สาขาแพร่ สาขาปราจีนบุรี สาขาอุดรธานี สาขาเชียงใหม่ และสาขาร้อยเอ็ด