ทำไม"รถบรรทุก" ต้องติดแผงกันกระแทกด้านข้าง-ด้านท้าย | Micro Leasing

ทำไม"รถบรรทุก" ต้องติดแผงกันกระแทกด้านข้าง-ด้านท้าย

21 กุมภาพันธ์ 2567
AW C2share-FEB 800x600.jpg

ในโลกของการขนส่งและการจราจรทางถนนในปัจจุบัน ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่มากขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจสร้างความเสียหายและบาดเจ็บให้กับผู้ใช้ทาง ดังนั้นการใช้แผงกันกระแทกที่ถูกต้องและเหมาะสมกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุก โดยเฉพาะในด้านข้างและด้านท้าย ในบทความนี้เราจะสำรวจเหตุผลที่ทำให้การติดแผงกันกระแทกเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรถบรรทุกในวงการขนส่ง มาเรียนรู้กันเถอะ!

1. ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

การติดแผงกันกระแทกด้านข้างและด้านท้ายช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่รถบรรทุกอาจถูกชนจากด้านข้างหรือจากด้านหลัง เมื่อมีแผงกันกระแทกอยู่ มันช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ใช้ทางที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้ โดยการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อรถบรรทุกมีการกระแทก แผงกันกระแทกสามารถลดการกระเด็นและพลิกล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทางที่จะมีโอกาสอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ

2. ความปลอดภัยของสินค้า

สำหรับรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าหรือวัสดุที่อาจเป็นอันตรายหรือบางครั้งเป็นไปได้ว่าอาจมีการรั่วไหล การติดแผงกันกระแทกด้านข้างและด้านท้ายสามารถช่วยป้องกันสินค้าและวัสดุจากความเสียหายหรือการสูญหายในกรณีของการชนหรืออุบัติเหตุ นอกจากนี้ การใช้แผงกันกระแทกยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อรถบรรทุกเอง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำลังการขนส่งและธุรกิจโดยรวม

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรับรอง

ในหลายประเทศ การติดแผงกันกระแทกด้านข้างและด้านท้ายอาจเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นตามกฎหมายสำหรับการใช้งานรถบรรทุก ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายไม่เพียงเพื่อประโยชน์ของความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ทางและลูกค้าว่ารถบรรทุกของพวกเขาได้รับการดูแลและผลิตตามมาตรฐานที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การติดแผงกันกระแทกยังอาจเป็นเงื่อนไขสำคัญในการได้รับการรับรองหรือการอนุมัติในการขนส่งสินค้าบางประเภท

4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ

การดูแลและความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังจากผู้ให้บริการ การใช้แผงกันกระแทกให้กับรถบรรทุกไม่เพียงแต่ช่วยในการประกันความปลอดภัยและความปลอดภัยของสินค้า แต่ยังช่วยให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การติดแผงกันกระแทกด้านข้างและด้านท้ายสำหรับรถบรรทุกไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งเพื่อความสวยงาม แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้รถบรรทุกมีความปลอดภัยสูงสุดและปฏิบัติตามกฎหมายในการขนส่งสินค้า ซึ่งส่งผลต่อการรักษาฐานลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของคุณอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนติดแผงกันกระแทก ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่ และให้แน่ใจว่ารถบรรทุกของคุณได้รับการติดตั้งและการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายท้องถิ่น

การติดตั้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข่าย 7 ของรถบรรทุกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้รถมีความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยอุปกรณ์หลักที่ต้องติดตั้งได้แก่แผงกันกระแทกด้านข้าง (Lateral Protection Device, LPD) และด้านท้าย (Rear Underrun Protection Device, RUPD) ต่อไปนี้คือลักษณะของอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้ง:

1.แผงกันกระแทกด้านข้าง (Lateral Protection Device, LPD):

- จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของส่วนท้ายของบรรทุก
- มีความสูงไม่น้อยกว่า 400 มม. และไม่เกิน 550 มม. นับจากพื้นถึงส่วนบนสุดของแผง
- มีความทนทานต่อแรงกระแทกที่มีปริมาณ 1.5 เท่าของน้ำหนักสุทธิของรถ


2. ด้านท้าย (Rear Underrun Protection Device, RUPD):

- ต้องมีความสามารถในการรองรับแรงกระแทกจากการชนของรถยนต์ที่มีน้ำหนักสูงสุดที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 1.5 เท่าของน้ำหนักสุทธิของรถ
- จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 400 มม. และไม่เกิน 550 มม. นับจากพื้นถึงส่วนบนสุดของตัวเครื่องชน
- ต้องมีแผ่นเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงกระแทกที่พอพิง

7 ประเภทของรถบรรทุกที่มักต้องติดตั้งอุปกรณ์แผงกันกระแทกด้านข้าง (Lateral Protection Device,LPD)และแผงกันกระแทกด้านท้าย (Rear Underrun Protection Device,RUPD)


1. รถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าแบบบรรทุกเปิด (Flatbed Trucks): ใช้สำหรับขนส่งวัสดุหรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือไม่เป็นกลม เช่น วัสดุก่อสร้างหรือชิ้นงานขนาดใหญ่

2. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุเปียก (Tanker Trucks): ใช้สำหรับขนส่งสารเคมีหรือของเหลว

3. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุที่แยกส่วน (Haul Trucks): ใช้สำหรับขนส่งวัสดุในสถานที่ก่อสร้างหรือแร่เงิน

4. รถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าแช่แข็ง (Refrigerated Trucks): ใช้สำหรับขนส่งสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิควบคุม เช่น อาหารแช่แข็งหรือยา

5. รถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าและเครื่องจักร (Flatbed Trucks with Machinery): ใช้สำหรับขนส่งเครื่องจักรหนักหรือของกลางขนาดใหญ่

6. รถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าทางระบบ (Delivery Trucks): ใช้สำหรับการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งหรือตามที่ลูกค้าต้องการ

7. รถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าสำเร็จรูป (Box Trucks): ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปในกล่องหรือซอง

สำหรับทุกประเภทของรถบรรทุกเหล่านี้ การติดตั้งแผงกันกระแทกด้านข้างและด้านท้ายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยขณะขนส่งและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในหลายๆ ท้องถิ่น การตรวจสอบและการดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจขนส่งควรทำเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในท้องถิ่นที่เข้าข่ายของธุรกิจนั้นๆ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

มองหา สินเชื่อซื้อขายรถบรรทุกมือสอง ไมโครลิสซิ่งเป็นอะไรที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพราะที่นี่มีขั้นตอนการอนุมัติที่ง่ายและประสิทธิภาพ ทราบผลไว ให้วงเงินสูง มีบริการถึงบ้านทั่วประเทศและดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.66% มีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย แถมคุณสามารถ ค้นหาสาขาที่ใกล้บ้านคุณ ได้ด้วย

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ
Website: 
https://www.microleasingplc.com
Tiktok: https://www.tiktok.com/@microleasing
Facebook : https://www.facebook.com/Microleasing
Youtube : https://www.youtube.com/@microleasing
Line Official Account: @microleasing