ทางออกของคน "ผ่อนรถไม่ไหว" และค้างค่างวดรถได้นานแค่ไหน ไม่โดนยึดรถ | Micro Leasing

ทางออกของคน "ผ่อนรถไม่ไหว" และค้างค่างวดรถได้นานแค่ไหน ไม่โดนยึดรถ

11 มีนาคม 2567

02AW C2share-FEB 800x600.jpg

การแก้ไขสถานการณ์ "ผ่อนรถไม่ไหว" ที่มีค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกที่ค้างอยู่ ต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อป้องกันการยึดรถจากไฟแนนซ์ตามกฎหมาย โดยควรพิจารณาถึงระยะเวลาที่ค้างค่างวดนานเท่าไหร่ และดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อความยืดหยุ่นของการผ่อนชำระ

แม้สถานการณ์โควิด-19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่นั่นก็หมายถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้านต่างๆ ได้สิ้นสุดลงไปด้วย มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อรถบรรทุกจากสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถมีรายได้เดิมกลับมาได้ ต้องเผชิญกับปัญหาการผ่อนรถที่ไม่สามารถทำได้ 

คำถามที่สำคัญคือ ถ้าค้างค่างวดมากี่งวด จึงจะถูกยึดรถไป

โดยทั่วไปแล้ว ไฟแนนซ์จะดำเนินการยึดรถเมื่อมีค่างวดค้างชำระรถทั้งหมด 3 งวดติดต่อกัน และไฟแนนซ์ต้องทำหนังสือแจ้งให้ชำระค่างวดค้างไว้ อย่างน้อย 30 วัน การค้างค่าเช่าซื้อรถรวมทั้งหมด 4 งวด จะทำให้รถถูกยึดไป  ทั้งนี้ ไฟแนนซ์จะยึดรถไม่ได้หากผู้เช่าซื้อไม่ยินยอม การขู่บังคับ ไล่ลงจากรถ ยึดกุญแจรถไป หรือนำกุญแจสำรองมาเปิด ถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309

เพื่อป้องกันการยึดรถ ควรดำเนินการในช่วงเวลานั้น ๆ โดยดำเนินการเรื่องการเจรจากับไฟแนนซ์ในการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ขอปรับลดค่างวดหรือขอผ่อนชำระแบบขั้นบันได เพื่อลดภาระการผ่อนชำระในระยะยาวและป้องกันไม่ให้ตกลงในบล็อกลิสต์หรือมีผลกระทบต่อเครดิตบูโร

เมื่อพบว่าไม่สามารถผ่อนรถได้ตามปกติ ขั้นแรกที่ควรทำคือการตรวจสอบสถานการณ์การเงินของเราอย่างละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ประเมินสถานการณ์การเงิน ตรวจสอบว่าเราสามารถผ่อนรถได้นานแค่ไหน ประเมินว่าเราจะตกลงในสภาพการเงินที่ฝืดตัวไปอีกนานเท่าไร

2. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น รวบรวมหลักฐานที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ทำการประเมินค่ารถบรรทุกเทียบกับยอดหนี้คงค้างกับไฟแนนซ์

3. ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ขอปรับลดค่างวดหรือยืดเวลาการผ่อน เสนอการผ่อนชำระแบบขั้นบันได หากจำเป็น

4. พิจารณาขายรถ โดยใช้วิธีขายเต็นท์หรือขายดาวน์

หากเป็นกรณีโอนสัญญาเช่าซื้อ จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำซ้อน


5. ลดภาระด้วยการขาดทุนหรือคืนรถ
พิจารณาขาดทุนหรือคืนรถให้กับไฟแนนซ์ การลดภาระด้วยการคืนรถอาจช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต

6. เจรจากับไฟแนนซ์ เพื่อขอความเห็นใจในการผ่อนชำระค่าเสียหายที่ลดลง ขอส่วนลดให้มากขึ้นเพื่อบรรเทาภาระหนี้

ขั้นตอน "ยึดรถ" ของไฟแนนซ์ ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่นำรถมาคืนตามเงื่อนไข

กรณีมีหมายศาล

- ไฟแนนซ์จะดำเนินการฟ้องคดีแพ่ง

- หากมีหมายศาลให้ผู้เช่าซื้อไปไกล่เกลี่ยในศาลตามวันและเวลาที่ศาลระบุในคำฟ้อง

- มีโอกาสขอผ่อนชำระได้ และขอให้ศาลลดหนี้ตามที่เห็นสมควร

- กรณีไม่ได้รับหมายศาล แต่มีหนังสือให้นำเงินไปชำระหนี้ และมีคำบังคับจากศาลพิพากษาให้นำรถไปคืนหรือชำระราคารถ ผู้เช่าซื้อควรขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากไม่ได้รับหมายศาล

- หากได้รับหมายศาล แต่ไม่ไปตามที่ศาลนัด จะทำให้เสียสิทธิการเจรจา หรือไฟแนนซ์อาจเรียกราคาสูงกว่าความเป็นจริงและศาลพิพากษาตามที่ไฟแนนซ์ร้องขอ โดยผู้เช่าซื้อไม่ได้ใช้สิทธิคัดค้าน


กรณีไม่มีหมายศาล

- ไฟแนนซ์จะดำเนินการฟ้องคดีอาญา

- ไฟแนนซ์ฟ้องคดีหรือแจ้งความภายใน 3 เดือน ฐานยักยอกทรัพย์

- หากมีรถคืนควรรีบคืนทันทีเพื่อให้ไฟแนนซ์ถอนแจ้งความ

- หากไม่มีรถคืนอาจมีความผิด ต้องติดตามหารถให้เจอและแจ้งไฟแนนซ์ให้ยึดรถ หรือเจรจาขอผ่อนจ่าย


กรณีไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้ว

1. ใช้สิทธิ หรือโอนสิทธิซื้อรถได้

- มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ “ให้ผู้ค้ำประกันใช้สิทธิซื้อ”ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อก่อน ภายใน 20 วัน

- ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อ “ให้ผู้ค้ำประกันใช้สิทธิซื้อ”

- ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกันโอนสิทธิซื้อ “ให้บุคคลภายนอกได้


2. ได้รับแจ้งวันขายทอดตลาด

- มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด

- ห้ามปรับลดราคา ยกเว้นมีหนังสือแจ้งราคาที่จะปรับลดให้ทราบก่อน

- ห้ามผู้ให้เช่าซื้อเข้าสู้ราคา ในการประมูลหรือขายทอดตลาด

ผ่อนรถไม่ไหว รถถูกยึดแล้ว ทำอย่างไรต่อ?

หากไม่สามารถผ่อนชำระเงินผ่อนรถได้แล้ว หรือรถถูกยึดไปแล้ว สิ่งที่ควรทำคือปล่อยให้รถถูกยึดไป เพราะถ้าคุณไม่ต้องการใช้รถต่อ การปล่อยให้รถถูกยึดไปอาจจะดีกว่า

หากคุณต้องการที่จะได้รถคืน คุณต้องหาเงินมาชำระค่างวดที่ค้างไว้และชำระค่าติดตามหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วย ไมโครลิสซิ่งอาจตัดรถของคุณไปขายทอดตลาดเป็นรถมือสองต่อไป แต่ถ้าราคาขายทอดตลาดน้อยกว่าหนี้ที่ค้างชำระ ไมโครลิสซิ่งอาจทวงหนี้ส่วนต่างเพิ่มเติมจากคุณได้ อย่างไรก็ดี คุณควรพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจในทุกกรณีดังกล่าว

มองหา สินเชื่อซื้อขายรถบรรทุกมือสอง ไมโครลิสซิ่งเป็นอะไรที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพราะที่นี่มีขั้นตอนการอนุมัติที่ง่ายและประสิทธิภาพ ทราบผลไว ให้วงเงินสูง มีบริการถึงบ้านทั่วประเทศและดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.66% มีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย แถมคุณสามารถ ค้นหาสาขาที่ใกล้บ้านคุณ ได้ด้วย

นอกจากนี้ ไมโครลิสซิ่งมีรถบรรทุกมือสองที่เป็นสินทรัพย์ที่พร้อมขาย มีสภาพดีและราคาเป็นมิตร มากกว่า 200 คัน! เรายังให้บริการครบวงจรและมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดูแลคุณ และสามารถสมัคร สินเชื่อซื้อขายรถบรรทุกมือสองได้ในทันที! หากคุณสนใจ คุณสามารถเดินทางมาได้ที่ ลานประมูลรถบรรทุก บมจ.ไมโครลิสซิ่ง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ให้บริการในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. พิเศษ! รับส่วนลด 10,000.- ทันที เพียงกรอกฟอร์มลงทะเบียน พร้อมระบุว่า ท่านต้องการรถบรรทุกแบบไหน คลิกเลย โดยท่านสามารถดูรายการรถบรรทุก ราคารถ พร้อมรูปภาพได้ในฟอร์มลงทะเบียน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ
Website: https://www.microleasingplc.com
Tiktok: https://www.tiktok.com/@microleasing
Facebook : https://www.facebook.com/Microleasing
Youtube : https://www.youtube.com/@microleasing
Line Official Account: @microleasing