บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ได้รับรางวัล ‘บริษัทนำร่อง รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน’ | Micro Leasing

บมจ.ไมโครลิสซิ่ง ได้รับรางวัล ‘บริษัทนำร่อง รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน’

15 กันยายน 2566
รับรางวัลวินัยทางการเงิน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ ไมโครลิสซิ่งกรุ๊ป โดย คุณปรีดา ไอรมณีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการลงทุนและทรัพยากร เข้ารับรางวัลเกียรติคุณบริษัทนำร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2566 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานดำเนินงานโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน 6 ภาคี และรองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัล

ทั้งนี้ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็น องค์กรนำร่องที่ได้รับรางวัล ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน โดยภาคีร่วม 6 องค์กรหลักที่มีความสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์สร้างวินัยการเงินให้เกิดขึ้นกับกลุ่มพนักงานบริษัทขององค์กรภาคีผู้บุกเบิก เพื่อนำไปสู่การขยายผลสร้างวินัยทางการเงินสู่สังคมในวงกว้าง

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ
Website : www.microleasingplc.com
Tiktok: www.tiktok.com/@microleasing
Facebook : www.facebook.com/Microleasing
Youtube : www.youtube.com/@microleasing
Line Official Account: @microleasing
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.034-109-200