บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ | Micro Leasing

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่

25 ธันวาคม 2566
AW MCL+ฮีโน่ 800x600.jpg

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทางธุรกิจ ในปี 2567 ร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จ.นครปฐม
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ
Line Official Account: @microleasing