"Micro Save Life" ครั้งที่ 1/2567 ไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ | Micro Leasing

"Micro Save Life" ครั้งที่ 1/2567 ไมโครลิสซิ่ง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ

26 มกราคม 2567
บริจาคเลือด ม.ค. 67-800x600 .jpg
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 คณะบริหารบริษัท ไมโครลิสซิง จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไมโครลิสซิ่ง และคุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ สภากาชาดไทย ภาคบริการแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญบริจาคโลหิตในโครงการ "Micro Save Life" ครั้งที่ 1/2567 ที่ร่วมแรง ร่วมใจให้โลหิต สานต่อชีวิต ทำดีต่อสังคม 1 คนให้ 3 คนรับ ซึ่งหมายความว่าหนึ่งคนที่บริจาคเลือด สามารถช่วยเหลือสามคนในการได้รับเลือด  ที่มุ่งเน้นให้การบริจาคโลหิตเป็นทางเลือกในการส่งเสริมและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและความเป็นผู้นำต่อไปในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาโดยไม่มีการขาดแคลนเลือด

โดยการบริจาคโลหิตนี้จะมีผลเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสังคมที่มีเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเพื่อสนับสนุนการรักษาทางการแพทย์ โดยมีการสร้างสรรค์ทางเลือกเพื่อสำรองโลหิตในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ในการเสริมเสริมการรักษาของโรงพยาบาลที่พบปัญหาขาดแคลนเลือดอย่างสำคัญ

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง มีความหวังว่าโครงการ "Micro Save Life" นี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนในการตระหนักถึงปัญหาขาดแคลนเลือดและความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยที่กิจกรรมนี้จะสามารถเติมเต็มรอยยิ้มและความหวังให้กับผู้ป่วยที่รอการรักษา มีความหวังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในภาวะวิกฤตนี้

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ
Website: 
https://www.microleasingplc.com
Tiktok: https://www.tiktok.com/@microleasing
Facebook : https://www.facebook.com/Microleasing
Youtube : https://www.youtube.com/@microleasing
Line Official Account: @microleasing