บมจ.ไมโครลิสซิ่ง มอบอุปกรณและสิ่งของดำรงชีพให้แก่ ผู้ป่วยและผู้ที่รายได้น้อยในจ.นครปฐม | Micro Leasing

บมจ.ไมโครลิสซิ่ง มอบอุปกรณและสิ่งของดำรงชีพให้แก่ ผู้ป่วยและผู้ที่รายได้น้อยในจ.นครปฐม

04 เมษายน 2567
AW บริจาค วีลแชร์ 800x600.jpg


นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ,นางศุภวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมรับมอบอุปกรณ์และสิ่งของดำรงชีพ ให้แก่ ผู้ป่วยและผู้ที่รายได้น้อยในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน ผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 10 ลัง (120 ห่อ) และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็คจาก นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ คุณปรีดา ไอรมณีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  ในการนี้ นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม
 เข้าร่วมการรับมอบสิ่งของดังกล่าว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ
Website: 
https://www.microleasingplc.com
Tiktok: https://www.tiktok.com/@microleasing
Facebook : https://www.facebook.com/Microleasing
Youtube : https://www.youtube.com/@microleasing
Line Official Account: @microleasing