"MICRO" เลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา พร้อมมอบอุปกรณ์และสิ่งของดำรงชีพ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม | Micro Leasing

"MICRO" เลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา พร้อมมอบอุปกรณ์และสิ่งของดำรงชีพ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม

06 มิถุนายน 2567
AW บ้านพักคนชรา 800x600.jpg

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คุณธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคณะผู้บริหาร บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบอุปกรณ์และสิ่งของดำรงชีพแก่ผู้สูงอายุ

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ผ่านกิจกรรม "แบ่งปัน" ในรูปแบบของสิ่งของหรือการส่งมอบความสุขให้แก่ผู้อื่น กิจกรรมครอบคลุมตั้งแต่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและต้องการการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โครงการนี้มุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ และเป็นกลไกสำคัญที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ และชุมชนสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วยกัน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ
Website: https://www.microleasingplc.com
Tiktok: https://www.tiktok.com/@microleasing
Facebook : https://www.facebook.com/Microleasing
Youtube : https://www.youtube.com/@microleasing
Line Official Account: @microleasing