คำถามที่พบบ่อย | Micro Leasing

การให้สินเชื่อแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถบรรทุกโดยผู้กู้ยังสามารถใช้รถบรรทุกในการประกอบอาชีพได้ตามปกติ
โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกมาเป็นของบริษัทฯ

มีประวัติการผ่อนชำระดีและผ่อนมาแล้วอย่างน้อย 24 งวดหรือเหลือระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือไม่เกิน 24 งวด
* ไม่เคยมีประวัติค้างชำระในรอบ 24 เดือน *

ไม่จำเป็นต้องปิดบัญชี เช่น ลูกค้าขอจัดสินเชื่อรีไฟแนนซ์วงเงิน 800,000 บาท แต่มียอดคงค้างชำระรวมดอกเบี้ยกับสินเชื่อเช่าซื้ออยู่ที่ 500,000 บาท
บริษัทจะทำการปิดบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อโดยอัตโนมัติและจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า 300,000 บาท

สำหรับประเภทรถ : รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ 12 ล้อ รวมไปถึงรถหัวลาก รถบรรทุกพ่วง และส่วนหางพ่วง ISUZU, HINO, MITSUBISHI (FUSO)

รถไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ***เงื่อนไขการจัดสินเชื่อเบื้องต้นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ตราดอกเบี้ยในการจัดไฟแนนซ์นั้น จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้าและสภาพรุ่นรถ ปีรถ ระยะเวลาการผ่อนชำระ *หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์พิจารณาของบริษัท

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 25 สาขาทั่วประเทศ โทร : 034-109-200 เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หยุดให้บริการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Counter Service Mobile Banking Application ทุกธนาคาร ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ช่องทางรับชำระเป็นผู้กำหนด

คุณสมบัติเจ้าของกิจการ หรือนิติบุคคล

 • อายุ 21 - 60 ปี
 • อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตุประสงค์ (อายุไม่เกิน 60 วัน)
 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง (กรณีที่จำนำทะเบียน)
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารแสดงรายได้ (สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้)
 • เอกสารใบประกอบการขนส่ง

คุณสมบัติของพนักงานประจำ หรือบุคคลทั่วไป

 • อายุ 21-60 ปี
 • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • บัตรประชาชน (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 • ทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง (กรณที่จำนำทะเบียน)
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ต่างๆ
  (สำเนาบัญชีธนาคารย่อนหลัง 6 เดือน สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สัญญาว่าจ้างงาน

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีสาขาทั้งหมด 25 สาขา

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของแต่ละสาขาได้ที่: Branch Search

ทางบริษัทมีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

เบอร์โทรติดต่อ : 034-109-200
Facebook : ไมโครลิสซิ่ง ขวัญใจสิบล้อ
Line : @microleasing

ทางบริษัทมีการประกาศรับสมัครงานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยสามารถเข้าไปสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่
http://www.microleasingplc.com

อัตราดอกเบี้ยในการจัดไฟแนนซ์นั้น จะขึ้นอยู่กับ

 1. รุ่นรถ
 2. ปีรถ
 3. สภาพรถ
 4. ยอดจัดไฟแนนซ์
 5. ระยะเวลาเช่าซื้อ

ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 9% ถึง 14% (อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี)

*หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์พิจารณาของบริษัท

ทางบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รับจัดไฟแนนซ์รถบรรทุกมือสองยี่ห้อต่างๆ ดังนี้

 • ISUZU
 • HINO
 • MITSUBISHI / FUSO

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 034-109-200

ทางบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รับจัดไฟแนนซ์รถบรรทุกมือสอง ประเภทต่างๆ ได้แก่

 • รถบรรทุกหกล้อ สิบล้อ สิบสองล้อ
 • รถหัวลาก
 • รถบรรทุกพ่วง และส่วนหาง
 • รถบรรทุกอื่น ๆ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 034-109-200