สิทธิที่ลูกหนี้ควรรู้ | Micro Leasing

สิทธิลูกหนี้ที่จะเลือกและเปรียบเทียบ

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจขอสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก และเป็นหน้าที่ของพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนจากเจ้าหน้าที่สาขาทั่วประเทศ ทั้งสินเชื่อหรือประกัน คุณมีสิทธิเต็มที่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกหนี้มีสิทธิเปรียบเทียบหรือเลือกระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ จะผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลือกเอาที่คุณสบายใจและผ่อนไหวได้เลย

สิทธิลูกหนี้สามารถสอบถามข้อมูลสำคัญเพื่อตัดสินใจ

คุณมีสิทธิที่จะรู้เงื่อนไขการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ จากหน้าเว็บไซต์ หรือสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกสาขาทั่วประเทศได้เพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจ

ประโยชน์ของประวัติทางการเงินที่ดีของลูกหนี้

เมื่อลูกหนี้ผ่อนชำระค่างวดตรงเวลาไม่ค้าง หรือผิดนัดชำระ จะส่งผลให้ประวัติทางการเงินของลูกหนี้ เป็นหนี้ที่มีคุณภาพสะท้อนถึงการมีวินัยทางการเงิน เป็นผลดีซึ่งหากคุณต้องทำธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆนั้นทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก หรืออื่นๆ เพราะข้อมูลประวัติจะถูกนำส่งระบบเครดิตบูโร

สิทธิลูกหนี้จะได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้า และติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม

ลูกหนี้ได้รับ SMS แจ้งก่อนวันครบกำหนดชำระ และหากค้างชำระค่างวด การจ่ายเกินเวลาบ้าง เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติ ลูกหนี้จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนกรณีค้างชำระและได้รับการติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม ตามพรบ. การทวงถามหนี้ 2558 ทุกประการ

รับเล่มคืนภายใน 7 วันเมื่อปิดบัญชี

เมื่อปิดบัญชี คุณจะได้รับเล่มทะเบียนคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินและส่งมอบเอกสารชุดโอน

สิทธิลูกหนี้ในการปกปิดข้อมูลบุคคล

บริษัทมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ รักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท โดยเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกหนี้ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา ให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งบริษัทมีนโยบายปกป้องรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

สามารถแนะนำบริการที่ดีได้

คุณจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว สุภาพ เป็นมิตร ทุกครั้งที่ใช้บริการกับเรา หากพบการให้บริการที่ไม่เหมาะสม หรือ มีข้อแนะนำติชมการให้บริการ สามารถแจ้งที่เบอร์ 034-109-200 วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลาทำการปกติ 8:00-17:00 น. หรือทาง Facebook : www.facebook.com/Microleasing